Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 23/5/1968 Πέτρα 1968
Προικοσύμφωνο μεταξύ Σαράντου Προδρόμου και Σταύρου Σερέτη 19/01/1943 Πέτρα 1943
Κατάλογος αγνοoύμενων προσφύγων εκ Μ.Ασίας που αναζητούνται από τους συγγενείς τους σε Αμερική Πέτρα
Κατάλογος ονομάτων προσφύγων εκ Μ.Ασίας Πέτρα
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου στους δήμους κ τις κοινότητες δημου Λέσβου, Μυτιλήνη, 03/11/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου στον πρόεδρο της κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 16/01/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή του πρόεδρου της κοινότητας Πέτρας Ν.Σέρεζλη προς τον Νομάρχη Λέσβου, Πέτρα, 12/01/1968 Πέτρα 1968
Αντίγραφο Αφιερωτήριο Χατζή Νουμάν Αγά (Βακουφναρέν) 12/10/1917 Πέτρα 1917
Αγωγή προς το Λαϊκό Δικαστήριο Πέτρας 21/1/1945 Ελισάβετ, Φώτη, Ελευθερίου και Θεοφίλου Αυγερινού τέκνα Ευριπίδη Πέτρα 1945
Επιστολή του Ι.Σάππα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέτρας, Πέτρα, 16/10/1963 Πέτρα 1963
Μετάβαση στο περιεχόμενο