Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή από το Υπουργείο Γεωργίας προς τον Πρόεδρο Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη 17/11/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων των Νήσων Λέσβου και Λήμνου, Μυτιλήνη 31/08/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από το Γενικό Χημείο του Κράτους Παράρτημα Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη 18/08/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από το Υπουργείο Στρατιωτικών προς τον Πρόεδρο Κοινότητας Μανταμάδου Λέσβου, Αθήνα 27/11/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος-Υποκατάστημα Μυτιλήνης προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Συνεταιρισμών, Μυτιλήνη 22/07/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας προς τον Νομάρχη Λέσβου, Αθήνα 25/10/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από το Υπουργείο Αεροπορίας προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Αθήνα 19/02/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από Σταθμό Χωροφυλακής Μανταμάδου προς τον Προέδρους Κοινοτήτων της Περιφέρειας, Μανταμάδος 06/05/1941 Μανταμάδος 1941
Επιστολή από το Στρατολογικό Γραφείο Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη 27/03/1941 Μανταμάδος 1941
Λαχειοφόρον Δάνειον, Αθήνα 07/06/1941 Μανταμάδος 1941
Μετάβαση στο περιεχόμενο