Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Αβέρωφ Ε. προς τις Γενικές Διοικήσεις, τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τις Ενώσεις Αλιευτικών Συνετερισμών και τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και τις Οργανώσεις Ιχθυεμπόρων και Ιχθυοπαραγωγών, Αθήνα, 26/08/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή του Κ.Δ.Ε. Μανταμάδου προς Περιφερειακής Υπηρεσία Έφοδιασμού και Διανομών, Μανταμάδος, 18/12/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή του περιοδικού “Ηρωικός Χαρτοφύλαξ” προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Αθήνα Μανταμάδος 1950
Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου. Μανταμάδος 1950
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου, Γραφείου Πολιτικής και Οικονομικής Επιστρατεύσεως προς τις Ειρηνοδικειακές Επιτροπές Νήσου Λέσβου, τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, πλην Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, 17/09/1948 Μανταμάδος 1948
Επιστολή Διευθυντή Γεωργίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και των Γεωργικών Συνεταιρισμών, Μυτιλήνη, 11/11/1948 Μανταμάδος 1948
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Ειρηνοδικειακών Επιτροπών Πολιτικής Επιστράτευσης, τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 14/10/1948 Μανταμάδος 1948
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Έπαρχο Λήμνου, τους Ειρηνοδίκες Λέσβου εκτός της Μυτιλήνης και τους Προέδρους των Τοπικών Επιτροπών της Πολιτικής Επιστράτευσης, Μυτιλήνη, 02/04/1948 Μανταμάδος 1948
Επιστολή Υγιειονομικού Κέντρου Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας προς τη Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη 19/07/1948 Μανταμάδος 1948
Επιστολή Αντισυνταγματάρχη προς την Γ.Δ.Υ.Σ. Διεύθυνση Απωλειών περί δικογραφίας του φόνου Στρ. Γρούβα του 502 Τάγματος. Μανταμάδος 1947
Μετάβαση στο περιεχόμενο