Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Εισηγητική Έκθεση εσόδων και εξόδων της Κοινότητας Μανταμάδου για το έτος 1950-1951. Μανταμάδος 1950
Κατάστασεις οικομικών εσόδων και εξόδων της Κοινότητας Μανταμάδου για τα έτη 1945-1951, Μανταμάδος, 1945-1951 Μανταμάδος 1950
Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αθήνα, 10/11/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή του Υποκαταστήματος Μυτιλήνης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 26/07/1950 Μανταμάδος 1950
Κοινοποίηση Νομοκτηνιάτρου Λέσβου περί Ψευδοπανώλης των πουλερικών Μανταμάδος
Επιστολή Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προς όλους τους Συλλόγους Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Αθήνα, 15/05/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή του Δασάρχη Μυτιλήνης Γρηγορόπουλου Κωνσταντίνου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 27/12/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή Υπουργείου Μεταφορών στην Ηλεκτρική Εταιρεία Μανταμάδου, Αθήνα, 26/09/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή Προέδρου Αγορανομικής Επιτροπής Μυτιλήνης Κονιαβίτη Κ. προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 14/07/1950 Μανταμάδος 1950
Επιστολή τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 27/06/1950 Μανταμάδος 1950
Μετάβαση στο περιεχόμενο