Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Προκήρυξη του Αγρονομείου Μανταμάδου, Μανταμάδος, 01/06/1952 Μανταμάδος 1952
Κατάσταση απόδοσης λευκού άλευρου, Μανταμάδος, 29/04/1952 Μανταμάδος 1952
Κοινοποίηση Νομοκτηνιάτρου Λέσβου περί Ψευδοπανώλης των πουλερικών Μανταμάδος
Επιστολή Ν. Νέρη προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της Ελλάδος, Αθήνα, 20/06/1951 Μανταμάδος 1951
Διαφημιστικό φυλλάδιο Τουριστικού Πρακτορείου ο «ΦΑΡΟΣ» Α.Ε. Μανταμάδος 1951
Επιστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Λέσβου προς την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 27/11/1951 Μανταμάδος 1951
Επιστολή του Οικονομικού Συμβούλου του παραρτήματος της Λέσβου του Ιδρύματος της Φανέλας του Στρατιώτη προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 24/12/1951 Μανταμάδος 1951
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλιανού προς τους Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Μυτιλήνη, 17/01/1951 Μανταμάδος 1951
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου Παΐτάκη Εμμανουήλ προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Λέσβου, Μυτιλήνη, 20/04/1951 Μανταμάδος 1951
Επιστολή Υπηρεσίας Απόδημου Ελληνισμού προς τον Πρόεδρο Κοινότητας Μανταμάδου Μανταμάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο