Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Πρακτικό συνεδρίασης Κοινότητας Μανταμάδου και Ελαιουργικού Συνετερισμού “ΑΘΗΝΑ”, Μανταμάδος, 02/05/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Λέσβου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 02/06/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Λέσβου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 22/04/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλλιανού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 28/08/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Τμήματος Συμμετοχών Εσωτερικού της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Θεσσαλονίκη, 12/05/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή Αρχηγού Αποστολής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Αθήνα, 24/09/1952 Μανταμάδος 1952
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, Αθήνα, 19/09/1952 Μανταμάδος 1952
Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες για την μετανάστευση στην Αυστραλία Μανταμάδος
Επιστολή της Επιτροπής Μεταναστεύως Εξ Ευρώπης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Αθήνα, 24/09/1952 Μανταμάδος 1952
Ονομαστική Κατάσταση μελών της Κοινότητας Μανταμάδου. Μανταμάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο