Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλλιανού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 31/10/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλλιανού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 29/03/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Παραβάντη Ευάγγελου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 14/02/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλλιανού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 04/12/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 12/05/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη Μανταμάδος 1951-1952
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής στον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Αγία Παρασκευή, 16/07/1952 Μανταμάδος 1952
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γεωργίας Λέσβου του Υπουργείου Γεωργίας προς τους ελαιοπαραγωγούς. Μανταμάδος
Επιστολή του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων της Β’ Περιφέρειας Λέσβου προς το Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 24/11/1952 Μανταμάδος 1952
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου Δαμαλά Στυλλιανού προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 17/10/1952 Μανταμάδος 1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο