Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Πρόσκληση του Προΐσταμένου του Γραφείου Διαχείρησης Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης προς τους κατόχους ανταλλάξιμων αστικών ακινήτων, Μυτιλήνη, 07/02/1955 Μανταμάδος 1955
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 04/09/1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Φιλοθηραματικού Συλλόγου Μυτιλήνης προς την Κοινότητα Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 01/02/1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Προέδρου της Εμποροπανήγυρης Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 04/09/1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Υπ. Λιμένος Παμφύλλων προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, 1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μανταμάδου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μανταμάδος, 04/10/1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Ειρηνοδικείου Μανταμάδου προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων της περιφέρειας, Μανταμάδος, 30/11/1954 Μανταμάδος 1954
Αλληλογραφία μεταξύ Νομαρχίας Λέσβου και Πρόεδρου της Κοινότητας Νάπης, Μυτιλήνη, 1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 02/07/1954 Μανταμάδος 1954
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Μανταμάδου προς την Ελ. Καραπαναγιώτου, Μανταμάδος, 04/01/1954 Μανταμάδος 1954
Μετάβαση στο περιεχόμενο