Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Έγγραφο προσφοράς της Κοινότητας Κεραμίου Παπιανών, Αγία Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 1909 Αγία Παρασκευή 1909
Δημοτικό Δασμολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθήνα, 1908 Αγία Παρασκευή 1908
Τηλεγράφημα Μορέντζου Ευστρατίου του Αντωνίου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Καλλονή, 1905. Αγία Παρασκευή 1905
Τηλεγράφημα Προέδρου της Κοινότητας Μανταμάδου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μανταμάδος, 11/02/1969 Μανταμάδος 1969
Τηλεγράφημα Προέδρου της Κοινότητας Μανταμάδου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μανταμάδος, 26/02/1968 Μανταμάδος 1968
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τους Προισταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών Νήσου και τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 12/02/1968 Μανταμάδος 1968
Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τις Δημόσιες Αρχές του Νομού, τους Προϊστάμενους Ν.Π.Δ.Δ. Νομού και Οργανισμών Νομού,Πανεργατικό Κέντρο Λέσβου και τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Μυτιλήνη 20/10/1967 Μανταμάδος 1967
Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου, Μυτιλήνη 02/06/1967 Μανταμάδος 1967
Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού, Μυτιλήνη 13/09/1967 Μανταμάδος 1967
Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου, Μυτιλήνη 07/02/1969 Μανταμάδος 1969
Μετάβαση στο περιεχόμενο