Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 30/06/1921 Αγία Παρασκευή 1921
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 24/06/1921 Αγία Παρασκευή 1921
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 24/06/1921 Αγία Παρασκευή 1921
Κατάσταση Αγίας Παρασκευής, 1921 Αγία Παρασκευή 1921
Τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1920 Αγία Παρασκευή 1920
Τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1921 Αγία Παρασκευή 1921
Επιστολή από τον Αντεισαγγελέα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 11/06/1921 Αγία Παρασκευή 1921
Έγγραφο Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή 12/6/1920 Αγία Παρασκευή 1920
Έγγραφο Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή 18/10/1920 Αγία Παρασκευή 1920
Επιστολή από το Ειρηνοδικείο Καλλονής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Καλλονή 14/01/1920 Αγία Παρασκευή 1920
Μετάβαση στο περιεχόμενο