Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους Καπνοπαραγωγικών Κοινοτήτων της Περιφέρειας, Μυτιλήνη, 21/04/1953 Πέτρα 1953
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, Πέτρα, 24/04/1953 Πέτρα 1953
Επιστολή Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης προς του Προέδρους των Καπνοπαραγωγικών Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 23/05/1953 Πέτρα 1953
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, 01/06/195? Πέτρα
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας κ.α.α. προς τους κ.κ. Αστυνομικό Σταθμάρχη, Διευθυντή Γυμν. Παραρτήματος, Πρόδρο Συνεταιρισμού, Σωματείο Αχθοφόρων, Πέτρα, 10/10/1954 Πέτρα 1954
Επιστολή Προέδρου του Συμβουλίου Εφέδρων Νομού Λέσβου προς τους Εκπροσώπους Εφέδρων και Παλαίμαχων Πολεμιστών., Μυτιλήνη, 25/09/1954 Πέτρα 1954
Απόδειξη παραλαβής, Πέτρα, 10/10/1954 Πέτρα 1954
Επιστολή Υποκαταστήματος Μυτιλήνης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 13/11/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Υποκαταστήματος Μυτιλήνης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 29/11/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας ρος τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκουτάρου, 08/06/1953 Πέτρα 1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο