Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Υποδιοίκησης Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 09/10/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή Υποδιοίκησης Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 09/10/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή Υποδιοίκησης Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 10/10/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Πρακτικό Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή 07/10/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή από τον Υποδιοικητή Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 11/10/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή Υποδιοίκησης Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 05/12/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή από τον Υποδιοικητή Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 03/12/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Αλληλογραφία Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αγίας Παρασκευής και του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή Πρωτοδικείου Ζακύνθου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Ζάκυνθος 05/07/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Επιστολή Υγειονομικής Επιθεώρησης Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 22/11/1923 Αγία Παρασκευή 1923
Μετάβαση στο περιεχόμενο