Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Διαταγή Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 04/02/1925 Αγία Παρασκευή 1925
Αλληλογραφία του Υποδιοικητή Μηθύμνης και του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1925 Αγία Παρασκευή 1925
Τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Συκαμίας και Αγίας Παρασκευής, Μήθυμνα 12/01/1924 Αγία Παρασκευή 1924
Απόσπασμα Υπουργείου των Στρατιωτικών προς τις Στρατιωτικές, Δοικητικές και Αστυνομικές Αρχές του Κράτους Αγία Παρασκευή
Επιστολή Κατοίκου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή 11/02/1925 Αγία Παρασκευή 1925
Υπόδειγμα Άδειας Κατοχής Παραχθέντος Καπνού σε Φύλλα, Αγία Παρασκευή Αγία Παρασκευή
Διακήρυξη από τον Προϊστάμενο του Δασονομείου Μολύβου, Μόλυβος 27/07/1924 Αγία Παρασκευή 1924
Επιστολή Νομομηχανικού Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων της Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 05/03/1925 Αγία Παρασκευή 1925
Επιστολή Νομομηχανικού Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 03/03/1925 Αγία Παρασκευή 1925
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 14/08/1925 Αγία Παρασκευή 1925
Μετάβαση στο περιεχόμενο