Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 10/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 22/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Απόδειξη Νομαρχίας Λέσβου , Μυτιλήνη 30/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 16/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Έγγραφο Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Αγία Παρασκευή
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 23/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 03/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 26/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 11/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων και τις Αστυνομικές Αρχές, Μυτιλήνη 23/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Μετάβαση στο περιεχόμενο