Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Δήμαρχο Πλωμαρίου και τους Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού, Μυτιλήνη 25/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 18/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 18/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 26/11/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, 1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 15/07/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου και τα Λιμενικά Ταμεία Μυτιλήνης και Πλωμαρίου, Μυτιλήνη 24/11/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 11/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 05/03/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τα Ελαιοτριβεία Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 18/01/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Μετάβαση στο περιεχόμενο