Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Κατοίκου Αγιάσου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη 24/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 02/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 04/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 04/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 30/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων και τους Προέδρους Γεωργικών και Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 25/05/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 05/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής προς την Νομαρχία Λέσβου, Αγία Παρασκευή 24/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Δήμαρχο Μυτιλήνης και Πλωμαρίου, τον Έπαρχο Λήμνου και τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 21/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου και τον Έπαρχο Λήμνου, Μυτιλήνη 23/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο