Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Τηλεγράφημα από τον Νομάρχη Λέσβου προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου και τους Αστυνομικούς Σταθμούς, 1927 Αγία Παρασκευή 1927
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 02/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 02/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Κατοίκου Αγίας Παρασκευής προς την Νομαρχία Επιτροπή Μονοδιλέπτου, Αγία Παρασκευή 27/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Απόδειξη Παραλαβής Κατοίκου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή 15/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 13/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 10/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 11/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 31/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 31/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο