Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Έγγραφο Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή από τις Κεντρικές Γυναικείες Φυλακές προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Αθήνα 26/09/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής , Μυτιλήνη 31/07/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Γνωστοποίηση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 04/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Τηλεγράφημα από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 14/08 Αγία Παρασκευή
Τηλεγράφημα από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Λέσβου, Μυτιλήνη 16/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα από τον Υπουργό Εσωτερικών προς τους Προέδρους Κοινοτήτων, τα Αστυνομικά Τμήματα και τους Αστυνομικούς Σταθμούς Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 16/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Εκλογικών Τμημάτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 17/08/1928 Αγία Παρασκευή 1928
Τηλεγράφημα από τον Υπουργό Εσωτερικών προς τους Προέδρους Κοινοτήτων και τους Αστυνομικούς Σταθμούς Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Τηλεγράφημα από τον Υπουργό Εσωτερικών προς τους Αστυνομικούς Σταθμούς, Μυτιλήνη 19/08/1927 Αγία Παρασκευή 1927
Μετάβαση στο περιεχόμενο