Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Ιεράς Μονής Λειμμώνος Καλλονής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 18/04/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 26/03/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 18/04/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 25/06/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 26/08/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 03/09/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 21/09/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 14/01/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 11/05/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 05/06/1929 Αγία Παρασκευή 1929
Μετάβαση στο περιεχόμενο