Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή από τμήμα Ηλεκτρικού του Υπουργείο Συγκοινωνιών προς δήμους κοινότητες αναδόχους ηλεκτροφωτισμού 20/11/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Επιστολή από τμήμα Ηλεκτρικού του Υπουργείο Συγκοινωνιών 28/1/1930 προς ανάδοχο ηλεκτροφωτισμού Αγ.Παρασκευής Αγία Παρασκευή 1930
Επιστολή της Κεντρικής Απογραφικής Επιτροπής της κοινότητας Αγ.Παρασκευής προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 5/1/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση νομαρχίας 8/7/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση 84 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 6/7/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση 83 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 6/7/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση 81 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 6/7/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση 80 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 6/7/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Απόφαση 73 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής 29/6/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Επιστολή νομαρχίας προς τον πρόεδρο της Αγίας Παρασκευής 8/9/1930 Αγία Παρασκευή 1930
Μετάβαση στο περιεχόμενο