Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευής 6/4/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευής 30/3/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νομού Λέσβου 10/3/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Διαβιβαστικό της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών από τη νομαρχία Λέσβου προς τη Στρατιωτική Διοίκηση και προέδρους κοινοτήτων 15/3/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευή 15/3/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νομού Λέσβου 22/2/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τους πρόεδρους εφορευτικών επιτροπών εκλογικών τμημάτων νομου Λέσβου23/2/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευή18/2/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευής6/2/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευής6/2/1933 Αγία Παρασκευή 1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο