Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή της Νομαρχίας προς τον πρόεδρο κοινότητας Αγ.Παρασκευής 26/9/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτητων ν.Λέσβου 20/9/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Απόφαση της Νομαρχίας Λέσβου25/9/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτητων ν.Λέσβου 16/9/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή του Νομαρχιακού Ταμείου Φιλανθρωπίας Λέσβου προς τον πρόεδρο κοινότητας Αγ.Παρασκευής 12/12/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τον πρόεδρο κοινότητας Αγ.Παρασκευής 19/11/1942 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τον πρόεδρο κοινότητας Αγ.Παρασκευής 19/11/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τους δημάρχους , προέδρους και αγρονόμους νομού Λέσβου 10/11/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς τον πρόεδρο κοινότητας Αγ.Παρασκευής 25/10/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Επιστολή της Νομαρχίας προς Αστυνομικές και Τελωνειακές αρχές και προέδρους νομού Λέσβου10/10/1941 Αγία Παρασκευή 1941
Μετάβαση στο περιεχόμενο