Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή της νομαρχίας Λέσβου προς τις τοπικές επιτροπές περίθαλψης και διαφώτισης κοινοτήτων 9/12/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της δ/νσης Γεωργίας Λέσβου προς τους προέδρους κοινοτήτων και Γεωργικών Συνεταιρισμών 24/11/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της νομαρχίας Λέσβου προς τους αναδόχους ηλεκτροφωτισμού δήμων και κοινοτήτων νομού 27/10/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τους προέδρους κοινοτήτων Λέσβου 10/9/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους Λέσβου 3/9/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή του Δημόσιου Ταμείου Καλλονής προς το Γραμματέα της κοινότητας Αγ.Παρασκευής 30/7/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Απόφαση 146 κοινοτικού συμβουλίου κοινότητας Αγ.Παρασκευής 12/11/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της Εφορίας Καπνού προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αγ.Παρασκευής 10/3/1947 Αγία Παρασκευή 1947
Επιστολή της Διοίκησης Νήσων Αιγαιου προς προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους Λέσβου 24/12/1945 Αγία Παρασκευή 1945
Επιστολή της Διοίκησης Νήσων Αιγαίου προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους Λέσβου 20/5/1946 Αγία Παρασκευή 1946
Μετάβαση στο περιεχόμενο