Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Αλληλογραφία του Προέδρου Κοινότητας Πέτρας και Νικ. Μαλλιάκα, Αθήνα 1967 Πέτρα 1967
Τηλεγράφημα προς το Βουλευτικό Κοινοτικό Συμβούλιο Πέτρας, Αθήνα 1967 Πέτρα 1967
Αλληλογραφία του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας με την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, Αθήνα 22/04/1967 Πέτρα 1967
Αλληλογραφία του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας με την Α.Ε. Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1967 Πέτρα 1967
Αλληλογραφία του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας με την Α.Ε. Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 27/06/1968 Πέτρα 1968
Πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, Αθήνα 19/06/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 11/12/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προ τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 24/09/1958 Πέτρα 1958
Μετάβαση στο περιεχόμενο