Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του Οικονομικού Εφόρου Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας της Πέτρας, Μηθύμνη, 24/05/1952 Πέτρα 1952
Αλληλογραφία Οικονομικού Εφόρου Μολύβου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας της Πέτρας, 1952 Πέτρα
Επιστολή του Οικονομικού Εφόρου Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας της Πέτρας, Μηθύμνη, 19/04/1952 Πέτρα 1952
Πρότυπο επιστολής πίνακα αποβιώσεων προς τον Οικονομικό Έφορο Πέτρα
Πρότυπο Γνωστοποίησης ημέρας εκδικάσεως ενστάσεως της Οικονομικης Εφορίας. Συνοδεύεται από πρότυπο αποδεικτικού επιδόσεως. Πέτρα
Επιστολή Οικονομικού Εφόρου Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μήθυμνα, 30/07/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή του Οικονομικού Εφόρου Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 23/09/ 1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Οικονομικού Εφόρου Πλωμαρίου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρα, Πλωμάρι, 20/03/1957 Πέτρα 1957
Ατομικό Δελτίο Αποβιώσαντος, Πέτρα, 01/04/1957 Πέτρα 1957
Ατομικό Δελτίο Αποβιώσαντος, Πέτρα, 01/04/1957 Πέτρα 1957
Μετάβαση στο περιεχόμενο