Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μήθυμνας, Πέτρα, 09/01/1955 Πέτρα 1955
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μήθυμνας, 09/01/1955 Πέτρα 1955
Αλληλογραφία του Οικονομικού Εφόρου Μολύβου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 1955-1956 Πέτρα 1955-1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μήθυμνας, 08/01/1956 Πέτρα 1955-1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μηθύμνης, 08/01/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Οικονομικού Εφόρου Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μήθυμνα, 29/12/1955 Πέτρα 1955
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μηθύμνης, 09/01/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μηθύμνης, 09/01/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου Πέτρα 1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο