Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομομηχανικού Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκουτάρου, Μυτιλήνη, 01/09/1956 Πέτρα 1956
Αλληλογραφία του Δήμαρχου Βροντάδου Χίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Υποδιευθυντή του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στη Μυτιλήνη προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/03/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 14/04/1956 Πέτρα 1956
Αλληλογραφία του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στη Μυτιλήνη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Διευθυντή του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Αθήνα, 28/12/1955 Πέτρα 1955
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Χάλικα Μηθύμνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Χάλικας, 25/01/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Καλλονής, Καλλονή, 20/04/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Νομίατρου του Υγειονομικού Κέντρου Λέσβου προς την Γενική Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Μυτιλήνη, 30/05/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Δημάρχου Αγιάσου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 03/03/1956 Πέτρα 1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο