Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή της Κοινότητας Πέτρας προς το Πολιτικό Γραφείο της Α. Μ. Βασιλιά Παύλου, Πέτρα, 14/12/1961 Πέτρα 1961
Επιστολή της Κοινότητας Πέτρας προς το Πολιτικό Γραφείο της Α. Μ. Βασιλιά Παύλου, Πέτρα, 14/05/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 10/05/1961 Πέτρα 1961
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 26/02/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς το Νομάρχη Λέσβου, Πέτρα, 06/09/1961 Πέτρα 1961
Τηλεγράφημα του Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 05/04/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση ελαιοπαραγωγής, Πέτρα, 26/02/1947 Πέτρα 1947
Απόδειξη Είσπραξης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μυτιλήνη, 24/04/1975 Πέτρα 1975
Τηλεγράφημα από τον Νομάρχη Λέσβου προς τις Δημόσιες Δημοτικές Κοινοτικές Αρχές Λέσβου, Μυτιλήνη, 21/05/1954 Πέτρα
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τις Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Καλλονής, Αντίσσης και Μολύβου, Μυτιλήνη, 07/08/1954 Πέτρα 1954
Μετάβαση στο περιεχόμενο