Επιστολή Προέδρου Κοινότητας Σκαλοχωρίου προς τη Νομαρχία Λέσβου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σκαλοχώρι 27/07/1982

Επιστολή Προέδρου Κοινότητας Σκαλοχωρίου προς τη Νομαρχία Λέσβου, Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σκαλοχώρι 27/07/1982 περί στοιχείων όσων υπαλλήλων απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση για πολιτικούς λόγους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου...
Μετάβαση στο περιεχόμενο