Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 23/5/1968

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου στους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 23/5/1968, περί κοινοποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί της αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων των δήμων και κοινοτήτων και της αντιμισθίας των νομικών συμβούλων...
Μετάβαση στο περιεχόμενο