Μελέτη, Μυτιλήνη 19/06/1964

Μελέτη, Μυτιλήνη 19/06/1964 περί ανέγερσης και εκμετάλλευσης εργοστασίου παραγωγής αμύλου από γεώμηλα στην Ερεσό Λέσβου.

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 05/11/1964

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 05/11/1964 περί κοινοποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με Νομοθετικό...
Μετάβαση στο περιεχόμενο