Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας κ.α.α. προς τους κ.κ. Αστυνομικό Σταθμάρχη, Διευθυντή Γυμν. Παραρτήματος, Πρόδρο Συνεταιρισμού, Σωματείο Αχθοφόρων, Πέτρα, 10/10/1954

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας κ.α.α. προς τους κ.κ. Αστυνομικό Σταθμάρχη, Διευθυντή Γυμν. Παραρτήματος, Πρόδρο Συνεταιρισμού, Σωματείο Αχθοφόρων, Πέτρα, 10/10/1954 περί διεξαγωγής εορτής πολεμιστού. Περιλαμβάνεται και το Πρόγραμμα διεξαγωγής της εορτής την 24η...

Επιστολή Προέδρου του Συμβουλίου Εφέδρων Νομού Λέσβου προς τους Εκπροσώπους Εφέδρων και Παλαίμαχων Πολεμιστών., Μυτιλήνη, 25/09/1954

Επιστολή Προέδρου του Συμβουλίου Εφέδρων Νομού Λέσβου προς τους Εκπροσώπους Εφέδρων και Παλαίμαχων Πολεμιστών., Μυτιλήνη, 25/09/1954 περί εορτής πολεμιστού υπό της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας...
Μετάβαση στο περιεχόμενο