Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης

Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης περί δηλώσεων καπνοκαλλιέργειας και συμπλήρωσης αυτών. Περιλαμβάνεται Βιβλία Μεταγραφής Αδειών Καλλιέργειας Καπνού Καλλιεργητικού Έτους 1952 και 1953 καθώς και υπόδειγμα άδειας κατοχής παραχθέντος καπνού σε...

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας ρος τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκουτάρου, 08/06/1953

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας ρος τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκουτάρου, 08/06/1953 περί αποστολής στην Α.Τ.Ε. σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την καταβολή του πριμ καπνών εσοδείας...
Μετάβαση στο περιεχόμενο