Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης

Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης περί δηλώσεων καπνοκαλλιέργειας και συμπλήρωσης αυτών. Περιλαμβάνεται Βιβλία Μεταγραφής Αδειών Καλλιέργειας Καπνού Καλλιεργητικού Έτους 1952 και 1953 καθώς και υπόδειγμα άδειας κατοχής παραχθέντος καπνού σε...

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 28/07/1952

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 28/07/1952 περί κοινοποίησης προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου επιλογής οπλιτών Ηρακλείου για την επιλογή των...
Μετάβαση στο περιεχόμενο