Επιστολή της νομαρχίας προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους ν.Λέσβου26/6/1944και 27/6./1944

Επιστολή της νομαρχίας προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους ν.Λέσβου26/6/1944και 27/6./1944 περί 1.χορήγηση τροφίμων σε προσωπικό δήμων και κοινοτήτων 2.υποχρεωτική συνδρομή εφημερίδας”Φως”και 3.χορήγηση τροφίμων στο άσυλο ψυχοπαθών...

Επιστολή της νομαρχίας προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους ν.Λέσβου8/9/1944 και 26/8/1944

Επιστολή της νομαρχίας προς τους προέδρους κοινοτήτων και δημάρχους ν.Λέσβου8/9/1944 και 26/8/1944 περί 1. ορίου επιδόματος τροφής από κοινότητες και 2.περι ορισμού μισθωμάτων κατοικιών και...
Μετάβαση στο περιεχόμενο