Οδηγίες για την εκτέλεση της 2ης απογραφής Κοινωνικής Αντίληψης από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Αθήνα, 08/03/1937

Οδηγίες για την εκτέλεση της 2ης απογραφής Κοινωνικής Αντίληψης από το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Αθήνα, 08/03/1937. Αναφέρεται ο σκοπός της απογραφής, το αντικείμενο, τα δελτία της απογραφής...

Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 19/04/1937 περί λεπτομερούς απογραφής των Οργανισμών Συλλόγων, Ιδρυμάτων, Σωματείων των ασκούντων, έργα Κοινωνικής Αντιλήψεως κλπ.

Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 19/04/1937 της Εγκύκλιας Διαταγής του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως περί λεπτομερούς απογραφής των Οργανισμών Συλλόγων, Ιδρυμάτων, Σωματείων των ασκούντων, έργα Κοινωνικής Αντιλήψεως...

Επιστολή Γραφείου Νομομηχανικού Λέσβου προς τον Αστυνομικό Σταθμάρχη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 09/09/1937

Επιστολή Γραφείου Νομομηχανικού Λέσβου προς τον Αστυνομικό Σταθμάρχη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 09/09/1937 περί ανεπάρκειας μεταφορικών μέσων για την χορήγηση αδείας κυκλοφορίας καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου στη γραμμή Μανταμάδου –...

Επιστολή Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 26/11/1937

Επιστολή Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 26/11/1937 περί έκδοσης και αποστολής οικείου χρηματικού εντάλματος προς είσπραξη του προϋπολογισμού της Κοινότητας υπέρ του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων...

Επιστολή Υγειονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Κοινοτικούς Ιατρούς και Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Μυτιλήνη, 18/08/1937

Επιστολή Υγειονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Κοινοτικούς Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Μυτιλήνη, 18/08/1937 περί...
Μετάβαση στο περιεχόμενο