Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 26/03/1929

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 26/03/1929 περί διαγραφής κατοίκου από τα μητρώα αρρένων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και εγγραφής του με άλλο έτος...

Επιστολή Ιεράς Μονής Λειμμώνος Καλλονής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 18/04/1929

Επιστολή Ιεράς Μονής Λειμμώνος Καλλονής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 18/04/1929 περί τοιχοκόλλησης προκηρύξεων σχετικά με τον αναπλειστηριασμό ενοικιάσεως κτημάτων της Μονής, συνοδεύεται από έγγραφης σχετικά με τις εισπράξεις φόρων...

Επιστολή από τον Επόπτη Αγροφυλακής Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 26/04/1929

Επιστολή από τον Επόπτη Αγροφυλακής Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 26/04/1929 περί έκδοσης απόφασης από το εποπτικό συμβούλιο αγροφυλακής λέσβου, συνοδεύεται από έγγραφο περί δανεισμού ελαίου από το κοινοτικό...
Μετάβαση στο περιεχόμενο