Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς την Διοίκηση Χωροφυλακής Λέσβου, τον Υποδιοικητή Λήμνου και τους Δημάρχους και Προέδους των Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/07/1926

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς την Διοίκηση Χωροφυλακής Λέσβου, τον Υποδιοικητή Λήμνου και τους Δημάρχους και Προέδους των Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/07/1926 περί μέσων συντηρήσεως και προστασίας της θηλάζουσας μητέρας και των...

Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 24/04/1926

Ακριβές αντίγραφο απόφασης Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 24/04/1926 περί ονομαστικής κατάστασης προσφύγων για την εγγραφή τους στο μητρώο αρρένων προσφύγων της Κοινότητας Αγίας...

Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 15/02/1926

Ακριβές αντίγραφο απόφασης Νομαρχίας Λέσβου, Μυτιλήνη 15/02/1926 περί διαγραφής κατοίκου από τα μητρώα αρρένων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και την εγγραφή του με άλλο έτος...
Μετάβαση στο περιεχόμενο