Απόφαση Νομαρχίας Λέσβου, 1925

Ακριβές αντίγραφο απόφασης Νομαρχίας Λέσβου, 1925 περί διαγραφής κατοίκου από τα μητρώα αρρένων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και εγγραφής του με άλλο έτος...

Αλληλογραφία του Υποδιοικητή Μηθύμνης και του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1925

Αλληλογραφία του Υποδιοικητή Μηθύμνης και του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 1925 περί πίνακα προς συμπλήρωση σχετικά με στατιστικές πληροφορίες τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος...
Μετάβαση στο περιεχόμενο