Διοικητική Νομοθεσία εκδιδόμενη υπό την διεύθυνση Χρίστου Α. Οικονομόπουλου, Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Τεύχος Γ’ περί σύστασης και διοίκησης Δήμων και Κοινοτήτων, Αθήνα, 1918

Διοικητική Νομοθεσία εκδιδόμενη υπό την διεύθυνση Χρίστου Α. Οικονομόπουλου, Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Τεύχος Γ’ περί σύστασης και διοίκησης Δήμων και Κοινοτήτων, συμπλήρωμα Α’ υπό Κων. Γέραγα, Διευθυντή της Νομαρχίας Λέσβου, Αθήνα, 1918....

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1918

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1918. Αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, τόπος διαμονής και παρατηρήσεις.

Επιστολή από τη Νομαρχία Λέσβου προς την Επιτροπή Επιστράτων Μανταμάδου, Μυτιλήνη 22/08/1918

Επιστολή από τη Νομαρχία Λέσβου προς την Επιτροπή Επιστράτων Μανταμάδου , Μυτιλήνη 22/08/1918 περί κοινοποίησης διαταγής του Υπουργείου Περιθάλψεως σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων στις οικογένειες των...
Μετάβαση στο περιεχόμενο