Επιστολή του Τμήματος Γεωπονικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Γεωργίας Λέσβου προς τους Κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, Καλλονή, 02/10/1916

Επιστολή του Τμήματος Γεωπονικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Γεωργίας Λέσβου προς τους Κτηνοτροφικούς Συνεταιρισμούς, Καλλονή, 02/10/1916, περί εισαγωγής φοιτητων στην σχολή. Στην επιστολή περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι...

Επιστολή Στρατολογικού Γραφείου Αρχιπελάγους προς τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη, 07/12/1916

Επιστολή Στρατολογικού Γραφείου Αρχιπελάγους προς τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη, 07/12/1916 περί μεταφοράς του ονόματος μέλους της Κοινότητας στον κατάλογο των γεννηθέντων από το έτος 1895 στο έτος...
Μετάβαση στο περιεχόμενο