Κοινοποίηση Νόμου 587 περί λατομείων από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς όλες τις Διοικητικές και Οικονομικές Αρχές του Κράτους, Αθήνα, 11/02/1915

Κοινοποίηση Νόμου 587 περί λατομείων από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς όλες τις Διοικητικές και Οικονομικές Αρχές του Κράτους, Αθήνα,...

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1915

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1915. Αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, τόπος διαμονής και παρατηρήσεις.
Μετάβαση στο περιεχόμενο