Πίνακας γεννηθέντων έτους 1913

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1913. Αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, τόπος διαμονής και παρατηρήσεις.

Διαθήκη, Μανταμάδος 10/08/1913

Διαθήκη, Μανταμάδος 10/08/1913 περί κληρονομιάς κατοίκου Μανταμάδου και κοινοποίησης της διαθήκης αυτού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο