Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών, Α’ Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περί ενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, 1912.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών, Α’ Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους Νομάρχες του Κράτους, Προέδρους Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων του Κράτους, περί ενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών,...
Μετάβαση στο περιεχόμενο