Έγγραφο προσφοράς της Κοινότητας Κεραμίου Παπιανών, Αγία Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 1909

Έγγραφο προσφοράς της Κοινότητας Κεραμίου Παπιανών περί της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 1500 μέτρων υδροσωλήνων στη Κοινότητα της Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου...
Μετάβαση στο περιεχόμενο