Βιβλίο Πρακτικών έτους 1884 – 1892

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου έτους 1884 – 1892. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε...

Μουσαβεντέδες 1885 – 1892

Μουσαβεντέδες 1885 – 1892. Περιλαμβάνονται τα ονόματα των νεόνυμφων και η προίκα της νύφης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο