Ψηφοφορία, Πέτρα 25/02/1954

Ψηφοφορία, Πέτρα 25/02/1954 περί υπογραφών για την ίδρυση Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο