Ψήφισμα

Ψήφισμα περί κατάργησης του φόρου των ιχθύων
Μετάβαση στο περιεχόμενο