Φυλλάδιο από το κόμμα Ενωση Αγροτικών κομμάτων 25/5/1946 προς προέδρους κοινοτήτων συνεταιρισμών, δασκάλους ,υπαλλήλους,γιατρους της υπαίθρου

Φυλλάδιο από το κόμμα Ενωση Αγροτικών κομμάτων 25/5/1946 προς προέδρους κοινοτήτων συνεταιρισμών, δασκάλους ,υπαλλήλους,γιατρους της υπαίθρου περί έκκλησης να προσέξουν την εφημερίδα ”Αγροτική Ελλάδα ” που θα κυκλοφορήσει ως επίσημο όργανο του...
Μετάβαση στο περιεχόμενο