Πρόσκληση Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους, Μυτιλήνη 28/04/1955

Πρόσκληση Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους, Μυτιλήνη 28/04/1955 περί γενικής συνέλευσης της τοπικής ένωσης σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής...
Μετάβαση στο περιεχόμενο